0903 402 942
0917 673 907

Vaša bezpečnosť je pre nás dôležitá.

Všeobecné školenia z hladiska bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi


Školenia zamestnancov


Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
Školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti BOZP
Školenia zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť.
Školenia mobilných zamestnancov (vodičov referentských vozidiel).
Školenie osôb pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou bez použitia horolezeckej techniky
Školenia zamestnancov v oblasti ochrany pred požiarmi
Odborná príprava členov protipožiarnych hliadok a členov protipožiarnych asistenčných hliadok

  

Odborné školenia obslúh vyhradených technických zariadení


Školenie žeriavníkov(všetky skupiny).
Školenie obsluhy zdvíhacích zariadení nezaradených do tried.
Školenie viazačov bremien.
Školenie obsluhy tlakových nádob.
Školenie kuričov (skupina Aa4,IV. trieda).
Školenie kuričov (skupina Ba,V. trieda).
Školenie osôb bez elektrotechnického vzdelania v súlade s §20-poučená osoba.

©2013 - 2024 Všetky práva vyhradené pre STAZART s.r.o.