0903 402 942
0917 673 907

Vaša bezpečnosť je pre nás dôležitá.

O nás

Firma STAZART s.r.o., so sídlom na Čavojského 414/3, v Nitre, začala svoju činnosť v roku 2008, ako pokračovateľ dcérskej firmy UNIVIS, ktorej história podnikania začína už od r. 1996.


Hlavnou náplňou činnosti je podnikanie v poskytovaní služieb vo sfére bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a ochrany pred požiarmi.


Naše zastúpenie vo firmách a organizáciách je prakticky na celom území SR a to na základe dohodnutých zmluvných podmienok.


Hlavná náplň poskytovaných služieb :

  • Bezpečnostnotechnická služba – BTS
  • Činnosť autorizovaného bezpečnostného technika – ABT
  • Činnosť technika požiarnej ochrany – TPO
  • Činnosť revízneho technika tlakových a zdvíhacích zariadení – RT TZ a RT ZZ
  • Činnosť akreditovaného školiaceho strediska
  • Školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – BOZP
  • Školenia a odborná príprava v oblasti ochrany pred požiarmi – OPP
  • Odborné školenia obslúh tlakových nádob, kuričov, žeriavnikov, viazačov a pod...
  • Poradenstvo v oblasti BOZP, OPP a vyhradených technických zariadení.

Spokojnosť nami poskytovanými službami je našim prvoradým cieľom.

©2013 - 2024 Všetky práva vyhradené pre STAZART s.r.o.